Chứng khoán KIS là thành viên thứ 8 giao dịch phái sinh

.

KIS Việt Nam trở thành thành viên giao dịch phái sinh thứ 8. Ảnh minh họa: KIS

Ngày 14/5/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 251/QĐ-SGDHN chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam. 

Như vậy, đến nay đã có 8 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gồm: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn, Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect; Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Công ty chứng khoán MB, Công ty chứng khoán KIS Việt Nam.

Theo quy định, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến sở giao dịch chứng khoán và đảm bảo yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của sở giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký.

Các công ty chứng khoán phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của công ty chứng khoán./.

Nguồn: bnews.vn