Nhiều nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng chưa được xây mới, cải tạo lại

.

Nhà chung cư cũ tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Những năm qua, cải tạo chung cư cũ luôn là vấn đề nóng bởi chưa có cơ chế thực sự phù hợp làm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Mặc dù các bộ, ngành chức năng và các cấp chính quyền đã rất nỗ lực thực hiện những vẫn còn nhiều bất cập trong quá trình triển khai.

Bộ Xây dựng cho biết, mặc dù các địa phương đã rất cố gắng triển khai thực hiện nhưng số lượng nhà chung cư được cải tạo, xây dựng lại đạt tỷ lệ rất thấp.

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh là những nơi tập trung số lượng nhà chung cư cũ nhiều nhất trong cả nước thì cũng chỉ mới cải tạo, xây dựng lại được khoảng chục nhà chung cư; số còn lại đang trong quá trình kiểm định chất lượng, đưa vào kế hoạch cải tạo từ nay đến năm 2020. Riêng thành phố Hải Phòng đạt kết quả tốt hơn và báo cáo đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành việc cải tạo chung cư cũ.

Thực trạng cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại các địa phương còn rất chậm. Cụ thể như chậm ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chậm thực hiện kiểm định chất lượng còn lại của các nhà chung cư; việc di dời, phá dỡ nhà chung cư còn gặp nhiều khó khăn; việc tạo lập quỹ nhà tạm cư cho người dân vẫn còn nhiều vướng mắc.

Theo Bộ Xây dựng, các tồn tại này có các nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan; do quy định của pháp luật và việc triển khai thực hiện trên thực tế.

Nhiều nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng chưa được xây mới, cải tạo lại. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, một số quy định của pháp luật còn chưa phù hợp với tình hình thực tế, cần tiếp tục được hoàn thiện như quy định về việc lựa chọn chủ đầu tư; quy hoạch cải tạo xây dựng lại các nhà chung cư; quy định về mật độ dân cư của khu vực có nhà chung cư; việc xác định ranh giới, quy mô sử dụng đất khi vực có nhà chung cư...

Cùng đó, nguồn vốn triển khai còn thiếu, nhất là vốn cho việc lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại; vốn cho việc tạo lập quỹ nhà tạm cư; vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực nhà chung cư.

Mặt khác, nhiều địa phương chưa chủ động trong việc tuyên truyền, phổ biến đến người dân về chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chưa chủ động bố trí nguồn vốn để thực hiện; lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện, bố trí quỹ đất để tái định cư...; chưa có các chế tài để xử lý trách nhiệm của các cơ quan chức năng./.

>>>Không phát triển chung cư ở khu vực trung tâm


Nguồn: bnews.vn