11 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

.

CTB, DHG, TIP, PRC, CIA, SD6, PPC, SAF, MWG, SBA và FMC thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.

* Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/4/2018.

* Ngày 9/5/2018, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/4/2018.

* Ngày 8/5/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2018.

* Ngày 4/5/2018, Công ty Cổ phần Logistics Portserco (mã PRC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2018.

* Ngày 4/5/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (mã CIA-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2018.

* Ngày 22/5/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2015 là 5% và chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2016 là 5%. Tổng của hai đợt chi trả là 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2018.

* Ngày 14/5/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2018.

* Ngày 11/5/2018, Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cp (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2018.

* Ngày 11/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2018.

* Ngày 10/5/2018, Công ty Cổ phần Sông Ba (mã SBA-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2018.

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) chi cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/4/2018.

Nguồn: vneconomy.vn