Hà Tĩnh: Chủ tịch huyện Can Lộc bị đề nghị kỷ luật liên quan đến sai phạm quản lý đất đai

.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ về những sai phạm liên quan đến vi phạm tại Ban Thường vụ huyện ủy và một số tập thể, cá nhân tại huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 – 2020; đề nghị kỷ luật đối với các cá nhân, gồm ông: Võ Hữu Hào, Chủ tịch UBND huyện và ông Bùi Huy Tam, nguyên Phó bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện cùng một số tập thể, cá nhân liên quan.

Trụ sở UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Trụ sở UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc các nhiệm kỳ trên chưa tập trung, thường xuyên và sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong việc giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 cùa UBND tỉnh thiếu kịp thời và nghiêm túc.

Ông Võ Hữu Hào, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện uỷ; có thời điểm buông lỏng quản lý, thiếu chỉ đạo, kiểm tra, để xảy ra tình trạng giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, sai quy định ở một số địa phương cơ sở; chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm liên quan đến quản lý đất đai.

Ông Bùi Huy Tam, nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn 2010 - 10-2013; ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hộ dân tại khu vực Lò Rèn, thị trấn Nghèn (năm 2011), khi các hộ dân này chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, ông: Đồng Văn Trung, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chín hộ dân tại khu vực Lò Rèn, thị trấn Nghèn (năm 2011) không đúng quy định; thiếu trách nhiệm tham mưu, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai.

Theo UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh, những vi phạm, khuyết điểm của lãnh ông Võ Hữu Hào, ông Bùi Huy Tam cùng một số lãnh đạo khác ở huyện Can Lộc làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước, đến mức phải thi hành kỷ luật.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn