Triển khai xây dựng thành phố thông minh tại Hà Nội

.

Tại Hội nghị này, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch xây dựng thành phố thông minh và triển khai những thành phần cơ bản được ưu tiên xây dựng như hệ thống giao thông thông minh, trung tâm điều hành thông minh và hệ thống du lịch thông minh.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chia sẻ về việc muốn hướng tới mô hình thành phố thông minh mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội: "Thành phố Hà Nội cũng chọn mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng với những công nghệ nổi bật như in 3D, Thực tế ảo, Điện toán đám mây, Robot, Big data, Blockchain, Trí tuệ nhân tạo... đòi hỏi các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý cùng các chuyên gia công nghệ cùng nhau lựa chọn phương thức và các bước đi thích hợp để cùng nhau xây dựng đô thị hay thành phố có thể cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội".

Hà Nội xây dựng thành phố thông minh
Hà Nội mong muốn mang lại nhiều tiện ích cho người dân thông qua việc xây dựng thành phố thông minh. (Ảnh: nhandan.com.vn)

Thế nhưng, ông Chung cũng thừa nhận rằng, quá trình chuyển đổi sang thành phố thông minh sẽ phát sinh rất nhiều khó khăn, thử thách. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phân tích: “Hà Nội là một trong số những siêu đô thị trên thế giới về diện tích và quy mô dân số. Tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học nhanh chóng dẫn đến rất nhiều thách thức trong vấn đề về quy hoạch, ùn tắc giao thông, an ninh, y tế, giáo dục, năng lượng, phát triển nhà ở, xử lý ô nhiễm môi trường...".

Ông Chung cho biết thêm, trong năm nay, TP đã và đang phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các hội thảo quốc tế về xây dựng thành phố thông minh. Mục tiêu của Đề án là hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy tiềm năng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; cùng với đó khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo điều kiện đối với các cá nhân, tổ chức, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh.

Mặt khác, đề án dựng thành phố thông minh cũng góp phần giúp Hà Nội đạt được mục tiêu "nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế”. Được biết, theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020 tại Việt Nam, tối thiểu có ba đô thị được phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển đô thị thông minh, tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng, phát triển ứng dụng các tiện ích đô thị thông minh.

Nguồn: dothi.net