Đồng Nai: Điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch 2 khu công nghiệp

.
Nguồn: dothidiaoc.com