Đồng Nai: Thu hồi 3.3ha đất phục vụ dự án sắp triển khai

.
Nguồn: dothidiaoc.com