Hải Phòng: Công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch Cung văn hóa thiếu nhi

.
Nguồn: dothidiaoc.com