Bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

.
Bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ
23 Tháng Năm, 2018 mai quynh

BỒI THƯỜNG ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến thức của bạn: Bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (10/08/2018)
 • Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam (10/08/2018)
 • Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất chưa có quyết định giao đất tại Hà Nội (08/08/2018)
BỒI THƯỜNG ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Kiến thức của bạn:

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh:

     Điều 31 Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định về vấn đề hỗ trợ, bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ như sau:

     Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh như sau:

1. Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất:

a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

Tbt = (G1 – G2) x S

Trong đó:

 • Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;
 • G1: Giá đất ở tính bình quân mỗi m2;
 • G2: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;
 • S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất;

b) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

Tbt = (G3 – G4) x S

Trong đó:

 • Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;
 • G3: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở tính bình quân mỗi m2;
 • G4: Giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;
 • S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.

2. Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

a) Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang an toàn lưới điện:

 • Diện tích đất ở và các loại đất khác có đủ điều kiện được bồi thường trong cùng thửa với đấtở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất mà không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng bị hạn chế khả năng sử dụng, thì chủ sử dụng đất được bồi thường thiệt hại (một lần) về đất bằng 80% đơn giá bồi thường về đất cùng loại.
 • Đối với các trường hợp đất ở không đủ điều kiện theo quy định tại Điểma Khoản này, được xem xét hỗ trợ bằng 30% số với trường hợp đủ điều kiện.
 • Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ bằng 30% giá bồi thường đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất theo Phương án được phê duyệt do hạn chế khả năng sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.
bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh

bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh

b) Bồi thường đối với nhà ở, công trình trong hành lang an toàn lưới điện:

 • Diện tích nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất, trước ngày Thông báo thực hiện Dự án công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại bằng 70% đơn giá xây dựng mới do Ủy bannhân dân Thành phố ban hành;
 • Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân được xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, trước ngày Thông báo thực hiện Dự án công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyềnphê duyệt, được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại bằng 30% đơn giá xây dựng mới do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

c) Bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn khi xây dựng đường dây dẫn điện trên không:

 • Cây trồng có trước khi Thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án và trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, nếu phải chặt bỏ và cấm trồng mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì được bồi thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Quy định này.
 • Cây trồng có trước khi Thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án và trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc loại không phải chặt bỏ và cấm trồng mới theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP hoặc cây ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì đơn vị quản lý vận hành có quyền kiểm tra, chặt tỉa cây để đảm bảo an toàn cho đường dây dẫn điện trên không và được hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ bằng 30% mức bồi thường đối với cây cùng loại.

3. Đối với các trường hợp hạn chế khả năng sử dụng đất hoặc hạn chế xây dựng do xây dựng đường cao tốc, công trình giao thông ngầm hoặc các hạn chế khác theo quy định của công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này. Trường hợp có vướng mắc thì Ủy ban nhân dân quận – huyện báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

4. Diện tích đất ở được bồi thường do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang an toàn.

5. Hỗ trợ chi phí di chuyển:

Ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này, nếu chủ sở hữu nhà ở tự tìm được đất ở mới và có nguyện vọng di chuyển khỏi hành lang an toàn lưới điện, thì tự thực hiện việc di chuyển và được hỗ trợ chi phí di chuyển theo Quy định này.

6. Kinh phí thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều này từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường đất nằm trong hành lang tại TP Hồ Chí Minh khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất tại Hà Nội
 • Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, Điều 17 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 • Tải quyết định số 08/2018/QĐ-UBND tỉnh Bình Định về hệ số điều chỉnh giá đất
 • Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định về việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 • Tải quyết định 06/2015/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang về bồi thường khi bị thu hồi đất
 • Quyết định 178/2001/QĐ-TTG quy định quyền và nghĩa vụ của cá nhân khi được giao rừng
 • Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất
 • Thông tư 42/2014/TT-BTNMT định mức kinh tế – kĩ thuật, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Các bài viết khác
 • Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Thông tư 26/2014/TT-BQP về Danh mục bệnh hiểm nghèo, Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày để thực hiện chế độ, chính sách trong quân đội
 • Tải luật chứng khoán sửa đổi 2010 - Luật Toàn Quốc
 • Nghị định 08/1998/NĐ-CP quy chế thành lập hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
 • Tải nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy - Luật Toàn Quốc
 • Thông tư 09/2015/TT-BYT về xác nhận nội dung quảng cáo các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế
 • Nghị quyết số 20/2016/ NQ-HĐND Thành Phố Hà Nội
 • Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất tại Hà Nội
 • Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, Điều 17 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 • Tải quyết định số 08/2018/QĐ-UBND tỉnh Bình Định về hệ số điều chỉnh giá đất
Nguồn: luattoanquoc.com