Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

.

Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, hạn chế ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định ưu tiên chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và thực hiện biện pháp điều hành.

Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 500 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 600 đồng/lít. Giá bán tối đa trên thị trường hai loại xăng này lần lượt là 19.940 đồng/lít và 21.511 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S tăng 587 đồng/lít; dầu hỏa tăng 523 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 678 đồng/kg. Giá bán tối đa trên thị trường lần lượt là: 17.694 đồng/lít;16.440 đồng/lít và 14.437 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu có sự thay đổi so với kỳ trước. Trong đó, xăng E5 RON92 chi 1.425 đồng/lít (kỳ trước chi 958 đồng/lít); xăng RON95 chi 831 đồng/lít (kỳ trước chi 451 đồng/lít); dầu diesel chi 300 đồng/lít (kỳ trước chi 200 đồng/lít); dầu hỏa chi 200 đồng/lít (kỳ trước chi 200 đồng/lít); dầu mazut chi 200 đồng/kg.

Theo baochinhphu.vn

Nguồn: thoidai.com.vn