JICA tiếp cận phương pháp mới hiệu quả trong phát triển nông thôn

.
14-39-45_20180516_092230
Quang cảnh hội nghị

Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai được JICA phối hợp thực hiện trên địa bàn 6 tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Nội dung dự án tập trung vào các hoạt động phổ biến kết quả hợp tác kỹ thuật thông qua vốn đối ứng, như khuyến nông, trồng trọt, sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phòng trống mua bán người; Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ thích ứng với thiên tai thông qua khoản vay ODA, như thủy lợi, đường, chỉnh trị sông.

Phương pháp tiếp cận mới của JICA đối với các dự án phát triển nông thôn nhằm tạo sự cạnh tranh giữa các địa phương bằng những khích lệ tài chính thông qua đánh giá những hành động thực hiện trước, quá trình thực hiện và những kết quả để quản lý dự án. Theo đó, các tỉnh có thứ hạng cao hơn được tuyên dương cũng như được nhiều vốn từ khoản vay ODA hơn cho phần cơ sở hạ tầng.

Chu trình tiếp cận mới của JICA bắt đầu bằng kế hoạch, tiến độ, đầu ra, kết quả. Cụ thể, đầu tiên là Kế hoạch hàng năm của tỉnh (tổng ngân sách, lịch trình (quản lý dự án: kết quả định lượng) - Chính quyền địa phương thực hiện (Hạ tầng kỹ thuật giới hạn do JICA chỉ giới thiệu các kỹ thuật mới cũng như rà soát nghiên cứu kỹ thuật) - Giám sát/Đánh giá (Cho điểm và xếp hạng, chất lượng kế hoạch, tiến độ chu trình dự án và kết quả đầu ra) - Phản hồi (Khoản vay ODA được phân bổ nhiều hơn cho tỉnh có điểm cao hơn) - Rà soát kế hoạch trường trình của địa phương.

NGUYÊN HUÂN
Nguồn: nongnghiep.vn