Ngôi nhà độc đáo nằm ở sườn dốc

.
Nguồn: dothidiaoc.com