Trung Quốc: Lượng giao dịch nhà mới giảm 18% trong năm 2017

.
Nguồn: dothidiaoc.com