Từ 12/5, TP. HCM áp mức thuế tài nguyên mới

.
Cụ thể, giá tính thuế tài nguyên đối với các loại cát san lấp là 80.000 đồng/m3; giá tính thuế tài nguyên đối với cát vàng dùng trong xây dựng là 350.000 đồng/m3; giá tính thuế tài nguyên đối với cát đen dùng trong xây dựng là 100.000 đồng/m3; giá tính thuế tài nguyên đối với cát vàng sản xuất công nghiệp (khai thác khoáng sản) là 150.000 đồng/m3.
 
Giá tính thuế tài nguyên khoáng sản nói trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là cơ sở để tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. HCM kê khai, tính thuế tài nguyên khoáng sản và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
 
Được biết mức thuế nói trên là khá cao so với nhiều địa phương. Như ở Hà Nội, hiện bảng giá tính thuế với cát đen san nền các loại là 56.000 đồng/m3; cát đen xây dựng là 70.000 đồng/m3, cát vàng xây dựng là 245.000 đồng/m3…
 
Theo thống kê của Bộ Tài chính, trung bình mỗi năm thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 4.000-5.000 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước.
Duy Phan

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

Nguồn: www.stockbiz.vn