Thị trường bảo hiểm với mục tiêu tăng trưởng 20%: 5 giải pháp để 'tăng tốc'

(TBTCVN) - Năm 2017, tổng doanh thu phí BH của các DN ước đạt 105.611 tỷ đồng (tăng 21,2%), trong đó, doanh thu phí BH lĩnh vực BH phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng (tăng 10,61%), lĩnh vực BH nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng (tăng 28,9%);
bao viet
Các DNBH rất chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh: Để tiếp tục phát triển thị trường bảo hiểm trong thời gian tới, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) cần sớm triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo hiểm, đẩy mạnh xây dựng dữ liệu chung của ngành Bảo hiểm... Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị ngành Bảo hiểm phấn đấu tăng trưởng 20% trong năm 2018; tái cơ cấu thị phần bảo hiểm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tạo sự phát triển lành mạnh cho thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, Cục trưởng Cục QLBH Phùng Ngọc Khánh cho biết, năm 2018 nhiều giải pháp phát triển thị trường đã được Cục đưa ra, hứa hẹn một năm thành công hơn của ngành Bảo hiểm.

PV: Trước hết xin ông đôi nét đánh giá chung về tình hình hoạt động cũng như kết quả đạt được của thị trường bảo hiểm năm 2017?

- Ông Phùng Ngọc Khánh: Năm 2017, trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, việc triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã giúp thị trường đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục phát triển ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân.

 

phung ngoc khanh 

Ông Phùng Ngọc Khánh

Đến nay, toàn thị trường BH có 63 DNBH (trong đó, 29 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 14 DN môi giới bảo hiểm và 2 DN tái bảo hiểm) và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng tài sản của các DNBH đến hết năm 2017 ước đạt 302.935 tỷ đồng (tăng 23,44% so với năm 2016); tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DN ước đạt 247.801 tỷ đồng (tăng 26,74%); tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các DN ước đạt 63.584 tỷ đồng (tăng 18,67%). Tổng doanh thu phí BH của các DN ước đạt 105.611 tỷ đồng (tăng 21,2%), trong đó, doanh thu phí BH lĩnh vực BH phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng (tăng 10,61%), lĩnh vực BH nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng (tăng 28,9%); năm 2017 các DNBH đã chi trả quyền lợi BH ước đạt 29.423 tỷ đồng (tăng 14,92%)…

Đây là năm thứ tư thị trường BH tiếp tục đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 20%; tổng dự phòng nghiệp vụ BH, tổng nguồn vốn chủ sở hữu, đầu tư trở lại nền kinh tế… của các DNBH cũng liên tục tăng qua các năm. Những kết quả trên cho thấy, thị trường BH ngày càng phát triển ổn định, an toàn, bền vững và hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu BH đa dạng của các tổ chức, cá nhân.

PV: Nhìn lại hoạt động của thị trường bảo hiểm trong năm 2017 điều gì làm ông thấy hài lòng nhất, thưa ông?

- Ông Phùng Ngọc Khánh: Điều tôi cảm thấy hài lòng là thị trường BH trong năm 2017 đã phát triển an toàn và bền vững. Năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng quản trị điều hành và quản trị rủi ro của các DNBH được nâng cao; toàn bộ các DNBH đều đảm bảo khả năng chi trả bồi thường và quyền lợi BH cho người tham gia BH.

Bên cạnh đó, khung khổ pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh BH tiếp tục được hoàn thiện. Trong năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành và trình Chính phủ ban hành các Nghị định về BH nông nghiệp, Nghị định thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP về BH cháy nổ bắt buộc, Thông tư số 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh BH...

Các văn bản mới được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ hỗ trợ DNBH triển khai áp dụng quy định pháp luật, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ DNBH triển khai các sản phẩm mới; tạo quyền chủ động và tính tự chịu trách nhiệm cho các DN trong việc xác định chi phí kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả, an toàn tài chính cho DNBH.

PV: Vậy đâu là khó khăn, vướng mắc của thị trường BH hiện nay, thưa ông?

 - Ông Phùng Ngọc Khánh: Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua, song thị trường BH vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Số lượng sản phẩm BH tuy nhiều song phân khúc khai thác BH còn chưa đồng đều, các DNBH chủ yếu tập trung khai thác tại các thành phố lớn và các đối tượng có thu nhập cao. Các sản phẩm BH dành cho người thu nhập thấp hoặc ở khu vực nông thôn, các sản phẩm mang tính chất an sinh xã hội chưa được chú trọng phát triển. Các quy trình, quy chế quản lý, giám sát chất lượng, hiệu quả kinh doanh, giám sát kênh phân phối, các chuẩn mực hành nghề... chưa được chuẩn hóa và thực hiện nghiêm chỉnh. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng gian lận trong kinh doanh BH làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp BH và người tham gia BH...

PV: Ông có thể chia sẻ về những giải pháp phát triển thị trường BH năm 2018 nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường?

- Ông Phùng Ngọc Khánh: Để đảm bảo thị trường BH phát triển bền vững, hạn chế những khó khăn, vướng mắc, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường tại Chiến lược phát triển thị trường giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thị trường giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, sẽ tập trung vào các giải pháp: Thứ nhất, hoàn thiện khung khổ pháp luật. Trong năm 2018, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định về BH vi mô do các tổ chức chính trị, xã hội triển khai; tổng kết, đánh giá để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2008/NĐ-CP và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP của Chính phủ về BH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới...

Thứ hai, nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các DNBH. Tiếp tục giám sát, đôn đốc DNBH tự đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí quy định tại Thông tư 195/2014/TT-BTC để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.

Thứ ba, khuyến khích, hỗ trợ các DN phát triển và đa dạng hóa sản phẩm BH. Bộ Tài chính sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai BH thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, từ đó đánh giá việc thực hiện và đề xuất các giải pháp tiếp theo...

Thứ tư, đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối BH. Bộ Tài chính sẽ tiến hành mở rộng hình thức thi đại lý BH trực tuyến tập trung; tăng cường quản lý chất lượng thi đại lý BH để nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của đại lý; tạo hành lang pháp lý cho các DNBH triển khai các kênh phân phối mới.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý nhà nước. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thông qua việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian và thủ tục cho các DN trong việc thực hiện các quy định về quản lý, giám sát.

Hy vọng với những nỗ lực trong việc hoàn thiện chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BH..., thị trường BH năm 2018 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 20%, hoàn thành mục tiêu đề ra./.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hồng Chi
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn